مِهــــر

1200

گویند به دوری بکن از یار صـــبوری

در مِهـــــر، تفاوت نکُنَد بُعدِ مَسافت!

“سعدی”

 

خاطرات تو

Capture7

ذهنِ من گُلدانیست

خاطراتِ تو گلِ این گلدان

شعـــــــر، باران و نسیمیست

که این گلها را زندگی می بخشد

“مجتبی کاشانی”

 

 

گلِ مِهرِ تو

0100

صفایِ تو امّا گُلی پایدار است

بهشتی همیشه بهار است

گلِ مِهرِ تو در دل و جان

گلِ بی خزان

گلِ تا که من زنده ام، ماندِگار است

“فریدون مشیری”

 

غم

0280

غَم که از راه رسید،

درِ این خانه بر او باز مَکُن

تا خدا یک رگِ گردن باقیست

تا خدا مانده،

به غَــــــــــم

وعده ی این خانه مَده…

“کیوان شاهبداغی”

 

 

 

 

بی تو

123

بی تو دنیا، بهشت هم که شود

بی شک اصلا، بهشتِ خوبی نیست…

 

یاد بعضی نفرات

dfdf

نام بعضی نفرات، رزقِ روحم شده است

وقتِ هر دلتنگی، سویشان دارم دست

یادِ بعضی نفرات

جُراَتم می بخشد

روشنم میدارد…

“نیما یوشیج”

 

نغمه ی محبت

پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند

دیوارِ زندگی را زینگونه یادگاران

این نغمه ی محبت، بعد از من و تو مانَد

تا در زمانه باقیست آوازِ باد و باران

“شفیعی کدکنی”

 

Capture

انگار…

0020

 

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت

اینقدر که خالی شده بعد از تو جهانم

 

 

یاد تو

0102

 

در نهانخانه ی جانم، گلِ یادِ تو درخشید

باغِ صد خاطره خندید

عطرِ صد خاطره پیچید…

 

خاطره ی آب

0000

کِی به انداختنِ سنگِ پیاپی در آب

ماه را میشود از خاطره ی آب گرفت؟

 

کتاب آرزوها

047802

بیرون زِ تو نیست، آنچه میخواسته ام

فهرستِ کتابِ آرزوهای منی…